Available courses

Ezt a feladatsort kell a 7. évfolyamos tanulóknak megoldani (A szilárd Föld, A földrajzi övezetesség, Gazdasági alapismeretek, Afrika, Ausztrália és Óceánia)

Ezt a feladatsort kell a 8. osztályos tanulóknak megoldani (A szilárd kőzetburok, A földrajzi övezetesség, Gazdasági alapismeretek, Afrika, Ausztrália és Óceánia, Amerika, Ázsia)

Ezt a feladatsort azoknak a tanulóknak - többnyire 9. évfolyamosok - kell megoldani, akik ebben a tanévben tanulják a természetföldrajzot (Csillagászati és térképészeti ismeretek, A kőzetburok, A levegőburok, a kijelölt geoszférák globális problémái)

A 10-13. évfolyamos tanulók feladatai (A földrajzi övezetesség vonatkozásai a kategória további témaköreire, Népességföldrajz, Településföldrajz, A világgazdaság jellemző folyamatai, A működőtőke és a pénz világa, Ázsia földrajza, Amerika földrajza)